Wat is 10W40?

10W40 adviseurs bieden hulp bij onderhoud aan het samenwerken in organisaties, maatschappen en (management)teams. We worden gevraagd als samenwerking vastloopt, om daar waar het stroef is, weer beweging te brengen. Ons doel is om de motor soepel te laten lopen; opdat iedereen weer met plezier en met resultaat het eigen werk kan doen.

Smeerolie associëren wij zowel met de harde als de zachte kant van ons werk. De harde kant is gericht op de visie, strategie, resultaten, structuur en werk afspraken. De zachte kant is een benadering met aandacht voor gedragspatronen, die tussen mensen ontstaan. Contact maken we door houding en gedrag, met taal en toon.

10w40 is de specificatie van een bepaald type motorolie. Het is een olie die een lange levensduur van de motor en bescherming tegen slibvorming en slijtage biedt. Olie is wezenlijk in een motorblok om een aantal redenen:

  • smeren van het contact (wrijving) tussen bewegende delen
  • afdichting tussen zuiger en cilinderwand
  • opnemen en afvoeren van slijtagedeeltjes en verbrandingsresten
  • koelen van de motor door het afvoeren van wrijvingswarmte en van warmte van het verbrandingsproces
  • dempen van geluid

Viscositeit (dikte/stroperigheid) is een eigenschap van vloeistoffen die aangeeft hoe snel ze kunnen stromen. De cijfers geven de mate van viscositeit van motorolie aan. Viscositeit is afhankelijk van de temperatuur. Hoe warmer des te meer vloeibaar de olie is.