Waarom samenwerken in een associatie?

Onze samenwerking hebben we de vorm van een associatie gegeven. Voor ons is 10W40 een netwerk verbonden door een gemeenschappelijk gevoelde ambitie:

We willen de samenwerking in organisaties versterken en professionals de ruimte bieden hun werk weer met kunde en plezier uit te oefenen. Ons gemeenschappelijk kader is daarbij het ‘systeemdenken’. We kennen en waarderen elkaar en delen onze kennis en ervaring vrijelijk. Onze samenwerking is gestart bij het schrijven van het boek ‘Systeemdenken in de praktijk, de kunst van het verbinden’ (2010). Dit vonden we alle vier zo buitengewoon leuk en inspirerend dat we elkaar zijn blijven opzoeken in intervisiegesprekken en opdrachten. Deze samenwerking is bestendigd in de associatie 10W40.

Vanuit deze associatie werken we aan:

  • Adviseren en begeleiden van opdrachtgevers
  • Kennis ontwikkelen op het gebied van systeemdenken bij samenwerkingsvraagstukken in organisaties door:
    – leren uit de praktijk van eigen opdrachten (intervisie en systemische evaluatie)
    – geven van workshops & gastcolleges
    – publiceren en onderzoeken