Waarom 10w40?

Als samenwerken niet meer vanzelf gaat, ontstaan er irritaties, misverstanden en soms ook conflicten. Dit ‘gedoe’ is vaak onbegrepen dynamiek. Het is lastig om dit zelf op te lossen omdat het over emoties gaat, over relaties. Iedereen maakt er deel vanuit, maar niet iedereen heeft even veel invloed, terwijl je zou willen dat het vanzelf goed gaat.

Wij willen helpen de samenwerking  in organisaties te verbeteren zodat professionals hun werk weer met plezier en kunde kunnen uitvoeren.

Wij doen dat door de dynamiek die is ontstaan in de samenwerking bespreekbaar te maken; mensen kunnen zichzelf en elkaar dan ‘ontschuldigen’, ze krijgen een andere kijk op de zaak en creëren daarmee zelf nieuwe ruimte voor oplossingen.