Overzicht publicaties

  • Fabels & feiten, functioneren medisch specialisten; pamflet samen met Eva van der Fluit (www.evavanderfluit.nl); Fabels en Feiten, Functioneren medisch specialisten 10W40
  • Systeemdenken in de praktijk. De kunst van het verbinden. 2010. Met Marijke Spanjersberg, Esther Veldhuijzen van Zanten en Roos van Wingerden. Stili Novi. Utrecht.
  • De vraag op het antwoord. Systemische interventies voor conflicten in organisaties. 2005. Onder redactie van Joep Choy.
  • Nieuw zicht op samenwerken, de toepassing van systeemdenken in de praktijk
   zie artikel op managementsite.nl
  • Zicht op samenwerking in het ziekenhuis. GFMS; Een nieuwe werkwijze voor verbetering van Groepsfunctioneren Medisch Specialisten
   zie PDF white paper, 2013
  • www.systeemdenkenindepraktijk.nl.  website rondom het boek en de demonstratiefilm die we maakten over het gebruik van systematische inzichten in het begeleiden van spanningen in de samenwerking.