Principes van waaruit wij werken

Van individu naar betrekking

Hoe kijk je? We zijn gewend naar onszelf en anderen te kijken als individuen. Als systeemdenker richten we de blik echter op wat zich tussen mensen afspeelt. Onze taal past zich daarbij aan. Zo zullen we niet zo gauw zeggen dat de directeur dominant is, maar dat deze zich dominant toont in aanwezigheid van zijn collega. Dit laatste biedt ruimte om gedrag bij te stellen.

Van moedwil naar misverstand

In conflictsituaties ervaren mensen vaak dat gedrag van de ander doelbewust tegen hen gericht is. (Als Pieter steeds het initiatief neemt, denkt Bram dat hij dat doet om hem dwars te zitten. Als Bram zich afwachtend opstelt, denkt Pieter dat hij geen verantwoordelijkheid durft te nemen).  Deze boosaardige ‘beliefsystems’ werken als een onzichtbare motor voor het gedrag van partijen. Mensen verstaan elkaar soms slecht en zijn geholpen als deze misverstanden duidelijk worden en de negatieve betekenis eraf gaat.

Van lineair naar circulair causaal denken; ontschuldigen

Wie is de oorzaak van het conflict?  Die strijd heeft een repeterend en escalerend karakter: ‘ik trek mij terug, omdat jij zo dominant bent’….’nee, dat zie je helemaal fout: ik neem de noodzakelijke initiatieven, omdat jij nooit je gezicht laat zien’.
Wij als systeemdenkers denken eigenlijk niet (lineair) in termen van schuld en oorzaak. We gaan er namelijk vanuit dat het gedrag van de een de trigger is voor de ander en andersom.  En niet ‘de ander’, maar het patroon waar beide partijen in gevangen zijn geraakt maakt dat het conflict zich vastzet.

Van betrekkingen naar afspraken; van zacht naar hard

Veel relationele problemen in de samenwerking komen voort uit onzorgvuldige of onduidelijke afspraken en constructies. Als mensen gelijkwaardig in een team zitten met  ongelijkwaardige belangen dan kan er wrijving ontstaan. Als de richting van de organisatie onduidelijk is, dan nodig je mensen onbewust uit om alle kanten op te gaan.  Richting, structuur, duidelijke afspraken kunnen de samenwerking dan een stuk makkelijker maken.

Zoveel waarheden als partijen; meervoudig partijdig

Bij een conflict wil je graag weten wat de oorzaak is en wie er gelijk heeft. Je gaat op zoek naar feiten en meningen en voordat je het weet ben je onderdeel van het conflict.
Wij als systeemdenkers werken vanuit de overtuiging dat er zoveel waarheden zijn als er gezichtspunten van partijen zijn. Tussen communicerende mensen bestaat de waarheid niet.

De wijsheid zit in het systeem zelf.

We zien organisaties als een systeem van betrekkingen met een eigen veerkracht. Kleine aanpassingen kunnen de motor van de organisatie weer draaiende maken. We kijken goed  naar het effect van een interventie, met oog voor onverwachte effecten op onverwachte plaatsen, voordat we een volgende stap zetten. We zijn betrokken en weten dat herstel van betrekkingen tijd en zorg vraagt.