de 10w40 adviseurs

Het kernteam van 10W40 adviseurs bestaat uit:
Annet van den Hoek, Esther Veldhuijzen van Zanten en Eva van der Fluit.

10w40 is geassocieerd met:
Marijke Spanjersberg – Spanjersberg organisatieadvies
Roos van Wingerden – Triade Management Consulting en geassocieerd met de Galangroep

Annet van den Hoek

 

pasfoto

Nieuwe opgaven, veranderde doelstellingen of  nieuwe samenwerkingspartners vragen veel van de onderlinge verhoudingen in een organisatie.  Hoe breng je de organisatie dan weer op orde en maak je het samenwerken weer effectief en plezierig? Dit vraagt aandacht voor zowel de “harde” kant  van de organisatie: de opgaven, de wijze van sturing, de rollen, afspraken over de  manier van werken en de “zachte” kant van onderlinge verhoudingen, gedrag en de beeldvorming over elkaar.

Veel “gedoe” in organisaties is een vorm van onbegrepen dynamiek. Ik laat deze dynamiek zien en maak het bespreekbaar. Hoe wordt jouw gedrag beïnvloed door je positie in de organisatie, jouw persoonlijke beeld van de situatie en het gedrag van de ander? En hoe kun je beelden en gedrag weer omzetten in een werkbare samenwerking, waarbij ieder met plezier en vakmanschap zijn/haar beroep kan uitoefenen?  We kijken naar organisaties  als levende systemen.

Inmiddels heb ik 21 jaar ervaring als zelfstandig organisatieadviseur in Nederland met opdrachten voor directies, management teams, maatschappen of projectteams in ziekenhuizen, ROC’s, hogescholen, vakbond organisatie, zorgbedrijven, waterschappen, kennisinstituten en ministeries. In 2003 werkte ik mee aan het boek “De vraag op het antwoord” door Joep Choy en in 2010 verscheen ons boek “Systeemdenken in de praktijk. De kunst van het verbinden. (Spanjersberg et al).

De basis voor mijn werkwijze ligt  in het buitenland.  Na mijn studie in Wageningen adviseerde en ondersteunde ik overheidsorganisaties in Kenia, Indonesië en Pakistan. In 1992 promoveerde ik op mijn dissertatie “Planning as a learning process”. Sinds 2010 ben ik, in mijn vrije tijd, opnieuw betrokken bij internationale samenwerking o.a. voor de organisaties WomenonWings, de Ineke Feitz stichting en JAZI. In 2017 heb ik de organisatie Be-Work opgericht met als doel om de impact van geefgeld in Nederland te vergroten.  Ook ben ik bestuurslid bij theater de Plaats.

linkedin1

Esther Veldhuijzen van Zanten

Esther Veldhuijzen van Zanten

Na mijn opleiding als organisatiepsycholoog aan de universiteit van Groningen bleek dat de vaardigheidstrainingen die ik tijdens mijn studie al had gegeven aan studenten, ook waardevol waren voor rechercheurs en managers van de politie. Het inzicht dat professionals effectiever worden door de kwaliteit van hun relationele vaardigheden, heb ik sindsdien altijd bij me gedragen.
Vrij snel heeft mijn werkveld zich verschoven naar het onderzoeken en begeleiden van mensen die (willen) samenwerken. Ruim 12 jaar heb ik vanuit de Boer & Ritsema van Eck, eerst als medewerker, later als partner, opdrachtgevers bij de lokale overheid begeleid bij het ontwikkelen van hun organisatie. In die jaren heb ik steeds weer gezien dat mensen die bij elkaar gaan zitten om iets inhoudelijks met elkaar te bespreken, niet vanzelfsprekend een goed gesprek hebben.

In 2002 werd ik oprichter en partner van VIJFadvies in Amsterdam, een gedreven groep adviseurs die bedrijven en organisaties begeleiden  en ondersteunen bij verandering. Vanuit VIJFadvies werkte ik voor een breed scala aan opdrachtgevers: van technische of commerciële dienstverleners tot diverse non-profitorganisaties. Mijn ervaring heeft zich uitgebreid naar het werken met de zgn. ‘large scale interventions’, waarbij grote groepen leidinggevenden en medewerkers actief betrokken worden bij organisatieontwikkeling.

Sinds 2013 ben ik geassocieerd met 10W40, adviseurs bij samenwerken. In dat verband werk ik aan het toepassen van het systeemdenken. Mijn focus ligt op vraagstukken in ziekenhuizen in het algemeen en onder medisch specialisten in het bijzonder.

Ik hou ervan om te werken met mensen die, net als ik, van hun vak houden. Doordat zij het beste weten wat ze als medicus, technicus, hulpverlener, beleidsmaker, manager of bestuurder willen bereiken, kan ik mijn ervaring toevoegen. Mijn inzet kan bijdragen aan meer zicht op de dynamiek tussen mensen en ik adviseer graag over concrete verbetermogelijkheden. Ook word ik geregeld betrokken bij conflictsituaties. In de afgelopen jaren heb ik regelmatig gepubliceerd over mijn werk.

 

Eva van der Fluit

Eva van der Fluit

Ik ben geboren in Nieuw Zeeland en ben op mijn derde naar Nederland gekomen. Na mijn gymnasium heb ik psychologie (kandidaats) en bedrijfskunde (doctoraal) gestudeerd. Direct daarna ben ik ontwikkelingswerk in West Afrika gaan doen. Vervolgens heb ik het adviesvak geleerd als intern adviseur bij Danone in Parijs en als extern adviseur bij Boer & Croon. Sinds 2004 opereer ik als zelfstandig adviseur.

Als adviseur heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van professionele organisaties bij het ontwikkelen en waarmaken van hun strategie. Opdrachtgevers zijn advocaten, ingenieurs,  beleidsadviseurs, medisch specialisten en andere typen externe of interne professionals. Hun organisaties veranderen van koers als de professionals anders gaan denken en handelen.

Samen de strategie maken en de realisatie daarvan monitoren vraagt om een eigen benadering. Hier ben ik naar op zoek gegaan en in 1996 heb ik bij Harrison Owen de opleiding tot Open Space begeleider gevolgd. Daar kwam ik ook andere methoden om met grote groepen strategie te ontwikkelen tegen.  Sindsdien ontwerp ik met mijn opdrachtgevers strategie processen waarin grootschalige bijeenkomsten een belangrijk element zijn. Sinds 2011 participeer ik in Alignment.nu, een expertgroep op dit gebied.

Niet elke opdrachtgever is meteen overtuigd van het nut van zo’n benadering. Ze vragen zich vaak af of dat wel kwaliteit oplevert. Uit onderzoek van Surowiecki blijkt echter dat een enquête onder de medewerkers van een grote multinational beter beleid oplevert dan de briljante inval van de president-directeur.  We hebben gewoon teveel vertrouwen in experts. Ook Chuchill wist dit al. Die heeft D-day voorbereid met een team van experts, aangevuld met een huisvrouw, een verpleegster, een schilder en nog meer andersdenkenden.

Samen een strategie maken is een vorm van samenwerken en goed samenwerken is  vaak van strategisch belang. Om deze ben ik geassocieerd met 10W40 en voer ik een promotieonderzoek uit naar de wijze waarop professionals met meningsverschillen omgaan en voorkomen dat deze uitmonden in onvruchtbaar, relationeel conflict. Hiervoor bestudeer ik vliegers die hyper afhankelijk van elkaar zijn in de cockpit. Uit mijn data blijkt dat zij eigen methoden hebben om samen het conflict constructief aan te gaan. Dit ben ik nu aan het beschrijven en interpreteren.

Voor meer informatie zie www.evavanderfluit.nl , www.conflictoplosseninorganisaties en www.alignment.nu